Skip to content

กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กรกฎาคม 18, 2009

นายสุนทรอายุ 34 ปี มีภรรยาและลูก 2 คน ขณะนี้เขามีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิตในโรงงาน ของบริษัท ไทยก้าวหน้า จำกัด เขาทำงานในบริษัทนี้มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง 2 ครั้ง ครั้งแรก จากหัวหน้าคนงาน เป็นหัวหน้าคนงานทั่วไป  และครั้งที่สอง ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิต เมื่อ 2 ปีมาแล้ว เขามีความสุขกับงานของเขามาก เป็นงานที่มีความท้าทาย ได้รับความรู้สึกเกี่ยวกับความสำเร็จของงาน และมีความเชื่อว่าโอกาสของการเลื่อนตำแหน่งยังมีต่อไปอีก ขณะนี้เขาได้รับเงินเดือนเท่ากับ 15,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนของบริษัทอื่น ๆ ในตำแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบเท่ากันแล้ว จะเท่ากับ 17,500 บาท สภาพแวดล้อมของการทำงานของสุนทรอยู่ในสภาพที่ไม่ดี คือมีสถานที่คับแคบและไม่สะดวก ยิ่งกว่านั้นสุนทรยังผิดหวังต่อการขาดความสามารถด้านเทคนิคของผู้บังคับบัญชาของเขาเป็นอย่างมาก (ผู้จัดการผลิต) เขาไม่พอใจต่อกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทำให้เขาต้องเสียเวลาประมาณ 5% กับงานประจำ

เมื่อพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียในตำแหน่งหน้าที่ของเขาขณะนี้แล้ว เขาต้องการทำงานกับบริษัท ไทยก้าวหน้า จำกัด ต่อไปอีก และต้องการเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถและความคิดริเริ่มให้ได้

คำถาม     จงอธิบายถึงความต้องการของนายสุนทรที่จูงใจให้เขาทำงานอยู่กับบริษัท ไทยก้าวหน้า จำกัด พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นต่อไปอีกในแง่ของ
ก. ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow
ข. ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg

Advertisements

From → Assignments

ให้ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: